Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito

Werd er vroeger zelden vrij over de dood gesproken, in deze tijd is dit anders. We praten makkelijker over de dood. Daarmee is ook de behoefte ontstaan om de wensen betreffende iemands eigen uitvaart bij leven en welzijn al op voorhand op papier vast te leggen.

Uitvaartwensen en wilsbeschikking

Uitvaartwensen kunnen worden opgeschreven in het speciale uitvaartwensenboekje dat Lupine vrijblijvend en kosteloos verstrekt. Desgewenst kunt u ook tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze uitvaartverzorgers een wilsbeschikking opstellen. Hierin staat tot in detail beschreven hoe het afscheid er te zijner tijd uit moeten zien. Aan de hand van de kenbaar gemaakte wensen kunnen wij ook een kostenbegroting maken, zodat inzicht komt in de kosten van de uitvaart. Met deze indicatie kunt u dan zelf bepalen of u voldoende verzekerd bent of dat er voldoende liquide middelen voorhanden zijn om de uitvaartkosten te dragen. De wilsbeschikking kunt u bewaren op een plek waar nabestaanden weten waar dergelijke papieren terug te vinden zijn. Ook Lupine bewaart een kopie, zodat de benodigde gegevens direct zijn terug te vinden.

Deposito

Steeds vaker heeft men de wens om op voorhand de kosten van de uitvaart geheel of gedeeltelijk te voldoen. Mede door verandering van het zorgstelsel in Nederland is er, vanwege fiscale voordelen, behoefte ontstaan aan de mogelijkheid voor de oprichting van een depot met betrekking tot het reserveren van de uitvaartkosten. Om dit op een veilige manier te realiseren, kunt u een bedrag storten in een depositofonds. Lupine Uitvaartverzorging beschikt over een depositofonds, waarin het bedrag voor dekking van de volledige of gedeeltelijke uitvaart gereserveerd kan worden. Over het saldo van het ingelegde bedrag wordt jaarlijks rente bijgeschreven. Het ingelegde bedrag is altijd opvraagbaar. Wij wijzen u dan wel op de fiscale consequenties die dit met zich meebrengt. Wilt u meer informatie over een depositofonds, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u vragen over Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito?

We staan graag voor u klaar.  Door op contact te drukken kunt u uw vraag kwijt. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.

Peter