Tarieven

Over de kosten van een uitvaart doen soms de wildste verhalen de ronde. Deze onrust ontstaat omdat geen goed inzicht wordt gegeven in de te verwachten uitvaartkosten. Onze doelstelling is hier zo duidelijk mogelijk over te zijn naar u als nabestaande. Niets is zo erg dan dat u naast het verdriet over het verlies van een dierbare ook nog de zorgen om de financiën heeft.

De kosten van een uitvaart worden mede bepaald door ‘aantallen’. Denk hierbij aan aantallen kaarten, maar ook gasten, consumpties, liturgieboekjes, benodigde volgwagens, dragers, enzovoort. Deze aantallen beïnvloeden de kosten van een uitvaart. Hetzelfde geldt voor het gebruik van extra tijdsbestekken: het gebruik van een aula of condoleanceruimte, de keuze voor een restaurant om samen te komen ná de uitvaart of de keuze om de uitvaart vanuit een kerk of andere locatie te laten plaatsvinden. De kosten worden verder bepaald door de keuze van het type graf: een algemeen graf of een ‘familiegraf’. Daarbij speelt ook de tijdsduur voor het gebruik van een graf een rol en de kosten voor het afkopen van het onderhoud.

Al deze factoren zorgen ervoor dat uitvaartkosten worden beïnvloed. Daarom kun je als uitvaartbedrijf vooraf ook nooit zeggen ‘Uw uitvaart kost bij ons…’. Want een veelgehoorde ontstane klacht daardoor is dat men uiteindelijk toch meer moest betalen dan men in eerste instantie had verwacht. Om goed te inventariseren wat een uitvaart daadwerkelijk kost, adviseren wij u om eventueel vooraf een gesprek aan te gaan wat de wensen zijn met betrekking tot het verzorgen van de uitvaart. Desgewenst kan dit persoonlijk, maar uiteraard is dit ook telefonisch mogelijk of per e-mail. Het verstrekken van deze informatie, of het gesprek hieraan voorafgaand, is uiteraard vrijblijvend. Hoe meer details bekend zijn, des te beter is een inschatting te maken van de te verwachten uitvaartkosten. Ook bestaat de mogelijkheid om een ‘wensenboekje’ in te vullen. Nadat u dit hebt ingevuld, kunt u het aan ons retourneren, waarna wij met deze informatie een begroting van te verwachten uitvaartkosten voor u kunnen maken.

Vorenstaande mogelijkheden zijn vooral gebaseerd om voorafgaand aan een overlijden te inventariseren wat de kosten van een uitvaart uiteindelijk worden. Wanneer je wordt overrompeld door een plotseling overlijden, zijn dit vaak ‘bijzaken’ en is in eerste instantie de regeling van de uitvaart het belangrijkste. Ook in dat geval staan wij u met raad en daad ter zijde, inventariseren wij samen met u waar de wensen en mogelijkheden liggen en geven wij u ook te kennen welke financiële consequenties dit heeft. Wanneer er uitvaartverzekeringen aanwezig zijn, nemen wij de afhandeling hiervan voor u uit handen. Ook al is een eventueel aanwezige uitvaartpolis nog zo gedateerd, de waarde die deze polis vertegenwoordigt blijft altijd van toepassing en kan ook altijd verzilverd worden.

Een uitvaart waar u met een goed gevoel op terugkijkt, is een uitvaart waarin de betrokkenheid, zorg en persoonlijke aandacht, tot in de kleinste details terug te vinden zijn, maar die zeker ook aansluit bij uw financiële mogelijkheden.

Heeft u vragen over Tarieven?

We staan graag voor u klaar.  Door op contact te drukken kunt u uw vraag kwijt. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.

Marcel