Uitvaartplechtigheid

Vaak denken mensen er niet over na en wordt al heel snel overgegaan tot het houden van een uitvaartdienst op de daarvoor gebruikelijke plaatsen. Wij willen u onder de aandacht brengen dat er veel meer mogelijk is dan u wellicht in eerste instantie had gedacht.

Ongekende mogelijkheden

De mogelijkheden voor het houden van een uitvaartplechtigheid zijn ongekend! Een uitvaartplechtigheid in een tent, in uw woonkamer of tuin, in een kas, loods of op een boot? Dit is allemaal heel goed mogelijk. U kunt uw wens bij ons neerleggen en wij zoeken voor u uit of de mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn. Zo ja, dan bekijken wij hoe we dit voor u kunnen realiseren.

Uit ervaring weten wij dat niet alle wensen omtrent het houden van een uitvaartplechtigheid kunnen worden ingewilligd. Soms is een locatie niet beschikbaar of geeft bijvoorbeeld een voetbalclub of gemeente geen toestemming om de uitvaartdienst op de desbetreffende locatie te houden. In zo’n situatie proberen wij samen met u te kijken naar een vergelijkbare oplossing.

Uitvaartlocatie bezichtigen

Doordat wij als Lupine Uitvaartverzorging u een persoonlijke en individuele uitvaartverzorging bieden, kan onze uitvaartbegeleider hier dan ook ruimschoots de tijd voor nemen. Wanneer u dat fijn vindt, kan deze dan ook de locaties samen met u gaan bekijken.

Uw bedrijf als uitvaartlocatie

Een kas, loods of een garage biedt soms een ontzettend mooie locatie om een uitvaartdienst te houden. Met kleine aanpassingen is dit heel goed mogelijk. En wat is er nu mooier dan een afsluiting van het leven te maken op een locatie waar levenswerk is verricht. Dit soort plekken kunnen zelfs gebruikt worden om de gehele opbaringsperiode te laten plaatsvinden. 

Heeft u vragen over Uitvaartplechtigheid?

We staan graag voor u klaar.  Door op contact te drukken kunt u uw vraag kwijt. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.

Leanne